სასტუმრო "ევროპა"

მისამართი: კოსტავას ქ. 62, 1204, ბაკურიანი
ტელეფონი: (+995) 595 262 060
ელ-ფოსტაhoteleuropa2012@gmail.com

საკონტაქტო ფორმა